Оросителен пълнеж

Оросителен пълнеж

Оросителен пълнеж

Капкоуловител

Водоразпръскваща дюза

ОРОСИТЕЛНИ ПЪЛНЕЖИ И КАПКОУЛОВИТЕЛИ ЗА ВОДООХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ


Фирмата"Охладителни кули" ООД е разработила и патентовала цяла гама от РVС елементи за изграждането на оросителни пълнежи и капкоуловители за водоохладителни кули с естествена и вентилаторна тяга.
Елементите са изпитани в лабораторни условия и в практиката. Отличават се с висока ефективност, дълговечност, ремонтопригодност, лесен монтаж и експлоатация, и достъпна цена.
Според конкретните условия и изискванията на Възложителите, сме в състояние да постигнем оптимална конфигурация на оросителните пълнежи и капкоуловителите.