Фирмата "Охладителни Кули" ООД е специализирана в:


Използуваните, разработени от фирмата високоефективни оросителни пълнежи и капкоуловители от PVC елементи, позволяват оптималното оразмеряване и постигането на отлични технико-икономически показатели и експлоатационна надежност.


Прилаганите най-съвременни технологии при изграждането, ремонтно-възстановителните работи и изпълнението на антикорозионната защита позволяват постигането на високо качество на строителството.